Humanfokus handlar om framgång och balans. 

Vi har lång erfarenhet av att utveckla både ledare och grupper. Med oss får ni verktyg för att skapa ett sunt och effektivt ledarskap. Vi har uppdrag i både privat och offentlig sektor, i såväl stora som små organisationer. Alltid med ett holistiskt synsätt som skapar individuell utveckling och förutsättningar för framgång.


 

Ledarutveckling
& coaching

Vi är certifierade i Utvecklande och Indirekt ledarskap (Försvarshögskolan) och coachar ledare på alla nivåer. Både i det dagliga och vid speciella tillfällen.

Grupputveckling & sammansättning

Vi arbetar med sammansättning, ledning och utveckling av grupper och är GDQ-certifierade. 

Events
& seminarier

Vi skräddarsyr events och seminarier för både små och stora grupper med fokus på inspiration och förflyttning.

Yoga &
mindfulness

Vi är Alliance-certifierade och anordnar kurser och resor som skapar förutsättningar för hela människan .

Workfulness + Mindfulness

Ledarskap handlar om så mycket mer än metoder. Tillsammans med oss skapar vi den lösning som passar er bäst. Från ledningsgruppsstöd till mindfulness. 

 
 

© Copyright 2020 Humanfokus