|
  Första sidan  |  Kontakt  |

......................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................

humanfokus

Konsultverksamhet med fokus på personal- och organisationsfrågor.

Humanfokus består av konsulter med erfarenheter som chefer och projektledare inom Human Resource Management, Organisationsutveckling samt Kommunikation. Våra uppdrag finns inom såväl privata som offentliga organisationer och förvaltningar.

Ledarskap - Vi arbetar med utveckling av chefer och ledningsgrupper där vi erbjuder olika former av chefsstöd och ledarskapsutbildningar.

Förändringsarbete - Vi erbjuder olika sorters stöd  inom HR och Kommunikation vid omorganisationer och förändringsprocesser.

Rekrytering - Vi arbetar med rekrytering av chefer och nyckelpersoner. Vi använder oss av olika personlighetstester vid behov och kan också utveckla karriärsplaner med hjälp av dessa.

.......................................................................................................................................................................

Humanfokus: Värtavägen 18, 115 24 Stockholm, Tel: 070-4791004, E-mail: info@humanfokus.se
......................................................................................................................................................................
                                                                                                     © Humanfokus 2007